Toegankelijkheid voor iedereen

Met AID willen we onze diensten aanbieden zowel aan professionelen, particulieren en overheden.

Met AID willen we onze diensten aanbieden zowel aan professionelen (duurzaam en toegankelijk bouwen), particulieren (thuis blijven wonen) en overheden (integraal toegankelijkheidsbeleid).

Voor publiek toegankelijke gebouwen geven we advies hoe de Vlaamse Verordening Toegankelijkheid toe te passen op plan.

Voor woningen – ook bij bestaande woningen – adviseren we hoe de principes van aanpasbaar bouwen te integreren en geven we advies bij premie aanvragen.

Op vraag kan de opvolging en controle bij uitvoering van projecten gebeuren samen met ervaringsdeskundigen.

Tot slot staan we ook klaar om u te adviseren hoe u uw evenement toegankelijk kunt maken voor personen met een fysieke, visuele, auditieve en/of verstandelijke beperking.

 Wie zijn we?     

 • Bestuurder:
  • Marie-Andrée Avraam
   • Architect met 40-jarige loopbaan aan de Stad Gent waarvan 6 jaren toegankelijkheidsambtenaar (2010 – 2016). Als gewezen toegankelijkheidsambtenaar steeds gewerkt met ondersteuning van ervaringsdeskundigen en in nauwe samenwerking met Inter.
 • Professioneel team:
  • Architecten
  • Architect-assistenten
  • Ergotherapeuten
  • Juristen
  • Ervaringsdeskundigen

Hierbij baseren we ons op onze jarenlange professionele ervaring

Toegankelijkheid is niet alleen van belang voor ouderen en mensen met een handicap. Omwille van de kwaliteiten van een aanpasbare woning worden deze woningen ook meer geapprecieerd door jonge gezinnen die ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld kinderwagens, extra bergruimte, een ruimere badkamer …

Bij het ontwerp wordt voorzien dat eenvoudig en goedkoop aanpassingen kunnen gebeuren die voldoen aan de behoeften van de bewoner gedurende zijn hele levensloop, maar ook bij structurele aanpassingen van bestaande gebouwen kunnen de principes van aanpasbaar bouwen toegepast worden.

Iedereen heeft nut bij gebruiksvriendelijke, veilige en comfortabele ruimten. Aanpasbaar bouwen is daarom inherent ook een specifieke toepassing van duurzaam bouwen.
Door in uw bouwproject de combinatie te maken van de principes van aanpasbaar bouwen en de Vlaamse Verordening Toegankelijkheid heeft u als (toekomstige) bewoner of bezoeker met een fysische beperking de zekerheid dat u door deze aangepaste woonvorm op een ergonomisch verantwoorde manier kunt blijven wonen.

Contacteer ons vrijblijvend!

Contact